Miroslav RADAČOVSKÝ Miroslav RADAČOVSKÝ
Miroslav RADAČOVSKÝ

Nezaradení poslanci

Slovensko - Slovenský PATRIOT (Slovensko)

Dátum narodenia : , Lutina

Domovská stránka Miroslav RADAČOVSKÝ

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
AIDA
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
D-RU
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
D-MD
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
DEPA
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Náhradník

AFET
Výbor pre zahraničné veci

Nedávne činnosti

Akt o digitálnych službách (pokračovanie rozpravy)

19-01-2022 P9_CRE-PROV(2022)01-19(3-147-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Situácia na ukrajinských hraniciach a na ukrajinských územiach okupovaných Ruskom (B9-0593/2021, B9-0594/2021, B9-0595/2021, B9-0596/2021, B9-0597/2021, B9-0598/2021)

16-12-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Hlasoval som proti uvedenej rezolúcií. Na Ukrajine, hranice ktorej boli konkrétne stanovené boľševikmi na základe Leninovho princípu práva národov na sebaurčenie a neskôr, po pripojení pôvodne poľského mesta Ľvov a okolia, ako aj po pripojení Zakarpatskej Ukrajiny, neskôr mesta Charkov a v 50-tych rokoch Ukrajincom Chruščovom polostrova Krym, žijú stáročia vedľa seba dva veľké národy, ukrajinský a ruský. Predovšetkým je potrebné nastoliť mier na východe Ukrajiny. Situáciu je potrebné riešiť mierovou cestou a vyváženými diplomatickými krokmi, bez emócií a predovšetkým tak, aby v 21. storočí na území Európy nezomierali ľudia. Je potrebné uznať skutočný stav veci a primäť ukrajinské úrady k tomu, aby dvom "odštiepeneckým" republikám, Luganskej a Doneckej, teda Donbasu, bola umožnená široká autonómia v súlade s právom národnom na sebaurčenie. Z pragmatického hľadiska, aby to nevyzeralo ako akési víťazstvo Putina, mali by v tomto smere vyvinúť úsilie a tlak USA a EÚ. Podľa môjho osobného názoru by bolo federatívne usporiadanie Ukrajiny dvoch bratských národov, Rusov a Ukrajincov, dobrým riešením a toto riešenie by aj zmiernilo napätie na ukrajinsko-ruských hraniciach. Bol by to prvý krok. Iná situácia je v súvislosti s polostrovom Krym, ktorý je už súčasťou Ruskej federácie. Celý problém spočíva v strategickej polohe tohto polostrova a prístavu Sevastopoľ, kde silné geopolitické subjekty vždy mali záujem o toto územie. V súčasnosti na polostrove Krym je pokoj, mier, dokonca sa tam zvýšila životná úroveň a obyvatelia Krymu sú s týmto stavom spokojní. Toto viem z osobného poznania, pretože úplnou zhodou okolností žijú tam moji príbuzní po matkinej strane, nie sú to osoby politicky činné a názor "jednoduchých" ľudí je niekedy dôležitejší ako názor politikov. Som za diplomatické, mierové riešenie akéhokoľvek problému vzájomným dialógom, bez vyvolávania zbytočného napätia sankciami a pohybom zbraní okolo hraníc akéhokoľvek štátu.

Akt o digitálnych trhoch (A9-0332/2021 - Andreas Schwab)

15-12-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Skúsenosti z vývoja ekonomík sveta ukazujú na to, že vo svete sa darí tým ekonomikám, ktoré sú založené na trhových princípoch. Slobodný trh je základom ekonomiky, hoci nie absolútne. Určité strategicky životné odvetvia vyžadujú regulácie štátom. A tu je, podľa môjho názoru, problém s prísnejšou reguláciou sociálnych sietí v podobe akéhosi štátneho regulátora. Uznávam prísnu kontrolu sociálnych sietí v boji proti manipulatívnemu šíreniu dezinformačného obsahu v iných oblastiach, avšak vo vzťahu k trhu a následne k spotrebiteľom sa s prílišnou reguláciou sociálnych sietí nestotožňujem. Podľa môjho názoru môže to obmedziť slobodu trhu v digitálnom priestore, čo v konečnom dôsledku nebude ani na prospech spotrebiteľom. Z uvedených dôvodov som hlasoval proti danému uzneseniu.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07H154
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G05011
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex