Please fill this field
Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Slovensko - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovensko)

Dátum narodenia : , Levoca

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Peter POLLÁK

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k správe o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

23-06-2020 CULT_AD(2020)648518 PE648.518v02-00 CULT
Peter POLLÁK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg