Peter POLLÁK Peter POLLÁK
Peter POLLÁK

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Slovensko - Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (Slovensko)

Dátum narodenia : , Levoca

Písomné vysvetlenia hlasovania Peter POLLÁK

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Prebiehajúce vypočutia podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ, ktoré sa týkajú Poľska a Maďarska (B9-0262/2022, B9-0263/2022, B9-0264/2022)

05-05-2022

Vypočutia Rady s predstaviteľmi Maďarska a Poľska sú netransparentné, neprinášajú významný pokrok a zbytočne sa naťahujú. Myslím si, že súčasná utečenecká kríza, ktorej obe krajiny čelia z dôvodu vojny na Ukrajine tomuto procesu taktiež nenapomáha. Avšak, jednotnosť a solidárnosť Európskej Únie sa dá budovať len ak pravidlá týkajúce sa právneho štátu budú platiť pre každého rovnako a bez výhrad. To si obe krajiny musia uvedomiť.

Opatrenia v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy (B9-0228/2022, B9-0229/2022, B9-0235/2022)

04-05-2022

Konferencia viedla k bezprecedentnému zapojeniu európskych občanov do konzultácii o budúcnosti Európy.
Jej priebeh hodnotím pozitívne berúc do úvahy, že väčšina aktivít sa uskutočňovala počas pandémie vo virtuálnom priestore. Žiaľ, nie každý mal možnosť zapojiť sa do týchto aktivít. Mám na mysli predovšetkým tých, ktorí z dôvodu svojho sociálneho statusu či chudoby nemali možnosť prezentovať svoje postoje. Odporúčania Konferencie hodnotím kladne. Mnohé z nich sú
v súlade s prebiehajúcimi diskusiami či reformným úsilím. To čo považujem za najdôležitejšie, je pretaviť tieto odporúčania do praxe, aby priniesli zmenu v podobe konkrétnych výsledkov.

Priame a všeobecné voľby poslancov Európskeho parlamentu (A9-0083/2022 - Domènec Ruiz Devesa)

03-05-2022

Nemyslím si, že nadnárodné zoznamy, pozostávajúce z európskych lídrov sú riešením pre posilnenie demokracie v EÚ, alebo, že to priblíži EÚ viac občanom, práve naopak. Taktiež si nemyslím, že kandidáti, ktorí sa ocitnú na týchto zoznamoch budú lepšie hájiť záujmy občanov jednotlivých krajín, ako ich volení národní zástupcovia.

Prenasledovanie menšín z dôvodu náboženstva alebo viery (A9-0071/2022 - Karol Karski)

03-05-2022

Sloboda náboženského vyznania a viery sa porušuje v mnohých krajinách. Je preto veľmi dôležité, aby sa posilňovali mechanizmy právnej a inštitucionálnej ochrany. V tejto súvislosti som v uznesení podporil i opätovnú výzvu Rade a Komisii, aby vykonali transparentné a komplexné posúdenie účinnosti a pridanej hodnoty pozície osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, ktorá zostáva neobsadená už viac ako rok.

Stratégia EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete (A9-0058/2022 - David Lega)

03-05-2022

Od marca 2020 bolo približne 194 krajín nútených zatvoriť školy na svojom území z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19, ktorá postihla viac ako 1,8 miliardy študentov na celom svete a prerušila im prístup k vzdelaniu. Školopovinné deti na celom svete prišli od začiatku pandémie ochorenia COVID-19 o približne 1,8 bilióna hodín prezenčného vzdelávania. Podľa iných štatistík, deti, ktoré nechodia do školy, najmä dievčatá a deti zo znevýhodneného prostredia, či zdravotne postihnuté deti sú neprimerane zraniteľné voči vykorisťovaniu, detskej práci a domácemu násiliu vrátane šikany na internete a iných trestných činov. To všetko ohrozuje ich zdravý vývoj a budúcnosť ako aj budúcnosť a prosperitu krajín. Taktiež to prispieva k prehlbovaniu sociálnej nerovnosti. To sú jednoducho fakty, ktoré nemožno prehliadať a je nutné konať. To sú dôvody pre ktoré som podporil Stratégiu EÚ na podporu vzdelávania detí vo svete a za ktorú sa budem i zasadzovať.

Umelá inteligencia v digitálnom veku (A9-0088/2022 - Axel Voss)

03-05-2022

Rýchly technologický pokrok, ktorý prináša umelá inteligencia, je čoraz viac neoddeliteľný od väčšiny oblastí ľudskej činnosti. Je preto veľmi dôležité, aby sa vytvárali mechanizmy, investovalo sa do budovania infraštruktúry a vzdelávania na získavanie digitálnej gramotnosti a to i v kontexte riešenia sociálno-ekonomických výziev plynúcich z tejto digitálnej transformácie.

Utečenci v Európe: CARE (C9-0057/2022)

24-03-2022

Migračná kríza z dôvodu agresie Ruska na Ukrajine so sebou prináša aj záťaž na verejné rozpočty dotknutých krajín včítane Slovenska. Žiadna krajina nie je schopná to zvládnuť sama zo svojich verejných zdrojov. Práve balíček opatrení pod názvom CARE dáva členským štátom flexibilitu a umožňuje rýchle presmerovanie dostupných prostriedkov kohéznej politiky pre roky 2014 ‒ 2020 a využiť ich na núdzovú podporu pre utečencov, napr. na dočasné bývanie, vzdelanie, zdravotníctvo či distribúciu potravín.

Flexibilnejšie využívanie finančných prostriedkov podľa nariadení o AMIF vzhľadom na vojnu na Ukrajine (C9-0056/2022)

24-03-2022

Utečencká kríza z dôvodu invázie Ruska na Ukrajinu vytvára opätovný tlak na finančné zdroje členských štátov na riešenie naliehavých potrieb v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti, ktoré vzhľadom na povahu a rozmer krízy budú pretrvávať aj po roku 2022. Bolo preto potrebné predĺžiť obdobie vykonávania fondov v oblasti vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020 o jeden rok s cieľom umožniť členským štátom v plnej miere použiť všetky nevyčerpané sumy z uvedených programov a v prípade potreby urýchlene zrevidovať vykonávanie svojich programov podľa potreby s cieľom riešiť nepredvídané výzvy vyplývajúce z invázie na Ukrajinu.

Dohoda o štatúte medzi EÚ a Moldavskom o operačných činnostiach agentúry Frontex (C9-0120/2022)

24-03-2022

Dohoda o štatúte umožní agentúre Frontex pomáhať Moldavsku pri riadení hraníc z dôvodu prílevu ukrajinských utečencov do Moldavska po ruskej invázii na Ukrajinu.

Nariadenie o roamingu (prepracované znenie) (A9-0286/2021 - Angelika Winzig)

24-03-2022

Je skvelé využívať roaming za vnútroštátne ceny. Mnohí z nás majú s tým osobnú skúsenosť. Preto som podporil predĺženie nariadenia týkajúceho sa roamingových služieb na ďalších desať rokov, t. j. do roku 2032.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F158
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08040
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex