Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Slovensko - Independent (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Nedávne činnosti

Opinion on proposals of the European Parliament for the amendment of the Treaties EN

02-12-2022 EMPL_AL(2022)735788 PE735.788v03-00 EMPL
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Dragoş PÎSLARU - Predseda

Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (C9-0386/2022)

24-11-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Komisia 9. novembra 2022 navrhla nový nástroj EÚ na financovanie pomoci Ukrajine vo forme dotovaných úverov na rok 2023 v celkovej hodnote 18 miliárd EUR prostredníctvom spoločných pôžičiek EÚ na kapitálových trhoch, ktorej cieľom má byť pomoc s platobnou bilanciou. V praxi pôjde o využitie priestoru v rámci viacročného finančného rámca (VFR), preto je potrebné urobiť cielené zmeny aj v rámci nariadenia o VFR na roky 2021-2027, aby bolo možné využiť tento priestor aj na účely mimo EÚ, čo podľa aktuálnych pravidiel nie je možné. Keďže som podporila aj samotné poskytnutie makro-finančnej pomoci Ukrajine, podporila som aj túto zmenu VFR, ktorá s tým úzko súvisí

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex