Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Slovensko - Independent (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Nedávne činnosti

Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce (A9-0062/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand)

23-11-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Hlasovalo sa o finálnej dohode z medziinštitucionálnych rokovaní o nariadení a smernici, ktorých cieľom je umožniť elektronickú komunikáciu medzi justičnými orgánmi v občianskych, obchodných a trestných cezhraničných veciach, ako aj medzi justičnými orgánmi a fyzickými alebo právnickými osobami, ktorá by sa mala stať štandardnou možnosťou pre určité právne úkony. Okrem toho sa tu stanovujú pravidlá týkajúce sa používania videokonferencií alebo iných technológií komunikácie na diaľku v konaniach, používanie elektronických podpisov a pečatí či elektronické platenie poplatkov. Finálny text som preto podporila.

Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce (zmena určitých smerníc a rámcových rozhodnutí) (A9-0063/2023 - Emil Radev, Marina Kaljurand)

23-11-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Hlasovalo sa o finálnej dohode z medziinštitucionálnych rokovaní o nariadení a smernici, ktorých cieľom je umožniť elektronickú komunikáciu medzi justičnými orgánmi v občianskych, obchodných a trestných cezhraničných veciach, ako aj medzi justičnými orgánmi a fyzickými alebo právnickými osobami, ktorá by sa mala stať štandardnou možnosťou pre určité právne úkony. Okrem toho sa tu stanovujú pravidlá týkajúce sa používania videokonferencií alebo iných technológií komunikácie na diaľku v konaniach, používanie elektronických podpisov a pečatí či elektronické platenie poplatkov. Finálny text som preto podporila.

Strategický kompas a vesmírne obranné spôsobilosti EÚ (A9-0334/2023 - Arnaud Danjean)

23-11-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa nadväzuje na Strategický kompas EÚ a zaoberá sa významom vesmíru pre bezpečnosť a obranu, hospodárstvo a tiež pre efektívnosť misií EÚ a vojenských operácií členských štátov. Vzhľadom na rastúcu neistotu a medzinárodné hrozby, najmä v súvislosti s nárastom vesmírnych aktivít, je potrebné posilniť odolnosť vesmírnej infraštruktúry, systémov a služieb. Aj preto správa víta iniciatívu Komisie navrhnúť legislatívu v oblasti vesmíru, ktorouby sa ustanovili harmonizované spoločné právne predpisy o bezpečnosti. Pokiaľ ide o škodlivé alebo nepriateľské vesmírne činnosti, EÚ a jej členské štáty musia posilniť svoju schopnosť identifikovať, klasifikovať a priradiť hrozbu. S cieľom zvýšiť úroveň konkurencieschopnosti a investícií musí EÚ prijať skutočnú priemyselnú politiku, ktorá bude schopná využívať konkurencieschopný priemysel. Okrem toho je potrebné naďalej rozvíjať spoluprácu so strategickými partnermi, pričom treba zdôrazniť, že Európska vesmírna agentúra musí naďalej plniť svoju úlohu technickej agentúry pre európske satelitné projekty a že spolupráca s ňou musí prebiehať prebiehať v rámci, ktorý chráni základné záujmy Únie. Správu som preto podporila.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex