Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

skupina Renew Europe

Členka

Slovensko - Independent (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
LIBE
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Nedávne činnosti

Posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie (A9-0099/2023 - Biljana Borzan)

11-05-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Na plenárnom zasadnutí som podporila schválenie mandátu Parlamentu na rokovanie s členskými štátmi pokiaľ ide o návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Ľudia musia byť informovaní o tom, ktoré výrobky sú odolnejšie a opraviteľné. Rovnako treba skoncovať s výrobou spotrebného tovaru, ktorý sa pokazí hneď po skončení záručnej lehoty, a v neposlednom rade je nevyhnutné vzniesť poriadok do spleti nepravdivých environmentálnych označení.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna 281-24-236 × 3006-210-23 (B9-0232/2023)

11-05-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Ide o nezáväznú námietku týkajúcu sa GMO bavlny 281-24-236 x 3006-210-23 a udelenia opätovného povolenia na jej uvádzanie na trh EÚ (ako potraviny a krmivá, ale aj iné použitia). V námietke Parlament Komisiu vyzýva, aby stiahla svoj návrh rozhodnutia o povolení uvedenia tejto bavlny na trh EÚ, a to najmä preto, že pretrvávajú obavy z nedostatočného posúdenia doplnkových herbicídov a tzv. Bt toxínov. Okrem iného sa námietka odvoláva aj na nedemokratickosť procesu, keďže Komisia pokračuje v povoľovaní GMO aj vtedy, keď v príslušnom Stálom výbore pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá neexistuje kvalifikovaná väčšina členských štátov, ktoré by boli za. Z dôvodu predbežnej opatrnosti som sa preto rozhodla námietku podporiť.

Plán pre sociálnu Európu: dva roky po samite v Porte (B9-0235/2023, B9-0236/2023)

11-05-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Na plenárnom zasadnutí som podporila prijatie tohto uznesenia, ktorého cieľom je pripomenúť dvojročné výročie sociálneho summitu v Porte a pripraviť pozíciu Európskeho parlamentu na fórum v Porte, ktoré sa uskutoční 26. – 27. mája 2023. V uznesení sme nielen zhodnotili implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv (EPSR), jeho akčného plánu a celkovej sociálno-ekonomickej situácie v EÚ, ale tiež sme v ňom zdôraznili potrebu zlepšenia a posilnenia sociálneho rozmeru politík EÚ, vykonávania EPSR v praxi, dosiahnutia vzostupnej konvergencie životných a pracovných podmienok v EÚ a v neposlednom rade v ňom dávame dôraz na zlepšenie integrácie ľudí, ktorí sa nachádzajú v zraniteľných situáciách a na posilnenie strednej triedy.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
12E130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex