Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Health Data Space EN

25-05-2023 IMCO_AD(2023)740773 PE740.773v02-00 IMCO
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Andrey KOVATCHEV

Posilnenie postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie (A9-0099/2023 - Biljana Borzan)

11-05-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Cieľom tohto legislatívneho návrhu je prispieť k obehovému, čistému a zelenému hospodárstvu EÚ tým, že spotrebiteľ dostane viac informácií o produktoch pri kúpe výrobkov.
Návrh napríklad:
– zavádza povinnosť dokázať tvrdenie o vplyve na životné prostredie daného výrobku,
– zavádza povinnosť priložiť k výrobku aj informáciu s maximálnou odhadovanou cenou náhradných dielov,
– zakazuje reklamu na výrobky, ktoré nie sú opraviteľné alebo majú obmedzenú funkčnosť pri použití neoriginálneho príslušenstva,
– zakazuje praktiky predčasného a plánovaného zastarávania (“kazítka”).
Považujem za správne, aby sa obmedzili prípady, keď sú produkty, ktoré škodia životnému prostrediu, vydávané za “zelené”. Napríklad tak, ako sa papierové nákupné tašky vydávajú za “zelenšie” než plastové, hoci “zelenšími” nie sú. Návrh však obsahuje aj požiadavky, aby výrobcovia uvádzali na obaloch výrobkov množstvo nových informácií s cieľom predĺžiť životnosť výrobkov. Tieto zmeny nemajú v návrhu analýzu vplyvov, nie je teda jasné, či výrobky neúmerne nepredražia. Pritom v mnohých prípadoch nie je opraviteľnosť dôvodom, pre ktorý sa výrobky vyhadzujú. Napríklad ľudia nevyhadzujú textil preto, že je neopraviteľný, ale preto, že vyšiel z módy (The Economist, Fashion as an asset class, 2021). Za nesprávny považujem aj zákaz “kazítok”, ktorých existencia doteraz nebola preukázaná. Výsledkom tejto iniciatívy tak nebude zlepšenie súčasného stavu, ale s istotou dôjde k zvýšeniu byrokracie.
Hlasoval som preto proti.

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna 281-24-236 × 3006-210-23 (B9-0232/2023)

11-05-2023
Písomné vysvetlenia hlasovania

Navrhovatelia žiadajú zrušiť povolenie na používanie geneticky modifikovanej (GMO) bavlny. Argumentujú negatívnymi dosahmi týchto plodín na ľudský organizmus. Keďže odborný Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vyjadril súhlas s použitím GMO bavlny, hlasoval som proti.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex