Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

Závery z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. – 21. júla 2020 (B9-0229/2020)

23-07-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Hlasoval som proti postoju Parlamentu k dohode Rady, pretože nesúhlasím so zvyšovaním rozpočtu na dlh bez dôrazu na výsledky a ani so zavádzaním nových daní bez analýz. Nesúhlasím ani s kritikou zníženia sumy určenej na granty, aj preto som hlasoval proti.

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Podľa zmlúv EÚ má Rada prijať každoročne usmernenia pre politiky zamestnanosti v členských štátoch. Hlasoval som proti, keďže Európsky parlament v pozmeňujúcich návrhoch uprednostňoval netrhové a neefektívne riešenia.

Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2020 – Pokračovanie v poskytovaní pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier)

10-07-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Schválením tohto návrhu EÚ uvoľňuje finančnú pomoc v celkovej výške 653 miliónov pre krajiny: Jordánsko, Libanon a Turecko na riešenie humanitárnej krízy spôsobenej prílevom utečencov zo Sýrie, keďže sa situácia v týchto krajinách v dôsledku pandémie COVID-19 značne skomplikovala. Hlasoval som za tento návrh.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg