Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska (RC-B9-0331/2022, B9-0331/2022, B9-0332/2022, B9-0333/2022, B9-0334/2022, B9-0335/2022, B9-0336/2022)

23-06-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Predkladatelia v nelegislatívnom uznesení vyzývajú Európsku radu, aby udelila Ukrajine a Moldavsku status kandidáta na členstvo v EÚ a aby rovnaký status udelila Gruzínsku potom, ako jeho vláda vyrieši priority uvedené v stanovisku Komisie.
Komisia odporučila udeliť štatút kandidátskej krajiny v prípade Ukrajiny a Moldavska pod podmienkou, že vo viacerých oblastiach podniknú potrebné kroky.
V prípade Gruzínska odporúča, aby mu bol udelený štatút kandidátskej krajiny po vyriešení viacerých priorít. Medzi tieto priority patrí: posilnenie demokratickej kontroly inštitúcií, uskutočnenie reformy na zefektívnenie a stransparentnenie súdnictva, posilnenie boja proti organizovanému zločinu a uskutočnenie „de-oligarchizácie“ odstránením nadmerného vplyvu záujmových skupín v hospodárskej a politickej oblasti.
Súhlasím s tým, aby krajiny, ktoré sa približujú k EÚ (podporujú demokraciu, vykonávajú štrukturálne reformy), získali kandidátsky status. Som totiž presvedčený, že úspešné zavádzanie reforiem (ktoré je podmienkou integračného procesu do EÚ) a liberalizácia vzájomného obchodu bude viesť dlhodobo k vyššiemu hospodárskemu rastu, čo bude mať pozitívny vplyv na zlepšovanie životnej úrovne nielen ľudí v týchto krajinách, ale aj v EÚ. Tento návrh som preto podporil.

Výnimočná dočasná podpora v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu (C9-0185/2022)

23-06-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Podľa navrhovanej zmeny sa 5 % z celkového objemu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka bude môcť flexibilne použiť na jednorazovú podporu farmárov dotknutých vojnou na Ukrajine. Na základe medializovaných informácií o tom, podľa akých kritérií sa prideľovali poľnohospodárske dotácie (SME, Bývalý šéf PPA Jánoš: Nedáš úplatok, dostaneš nulu. Úradníci sa so žiadateľmi hrali, 2022), sa domnievam, že sflexibilnenie pravidiel Európskeho poľnohospodárskeho fondu môže v rezorte poľnohospodárstva situáciu len zlepšiť. S touto nádejou som hlasoval za.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex