Vyplňte toto políčko
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

Banková únia – výročná správa za rok 2020 (A9-0256/2021 - Danuta Maria Hübner)

07-10-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Výročná správa o bankovej únii podporuje dokončenie kapitálovej únie či harmonizáciu v oblasti platobnej neschopnosti a hovorí o potrebe znižovania objemu nesplácaných úverov. Tieto výzvy považujem za užitočné.
Správa ale tiež podporuje vytvorenie spoločného európskeho garančného fondu pre bankové vklady (EDIS). Návrh na zriadenie spoločnej garancie za bankové vklady by však za súčasných podmienok ešte stále predstavoval morálny hazard, a to prenesením potenciálnych nákladov z jednej skupiny členov eurozóny na druhú. Zdieľanému riziku musia predchádzať jasné podmienky reforiem. V opačnom prípade budú totiž spoločné garancie neférovou hrou s nulovým súčtom. Kde nevyhrávajú všetci, ale jedni na úkor druhých. Hlasovania som sa preto zdržal.

Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania) (A9-0245/2021 - Aurore Lalucq)

07-10-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Správa sa zaoberá škodlivými daňovými politikami členských štátov v oblasti korporátnych daní.
Správa vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa dosiaľ nepodarilo pristúpiť k harmonizácii daňových základov priamych daní v EÚ a podporuje v otázke priamych daní prechod z jednomyseľného rozhodovacieho procesu na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou.
Potláčanie daňových podvodov a daňových únikov je záujmom, ktorý majú všetky členské štáty spoločný. Je však nesprávne zamieňať tento záujem s harmonizáciou priamych daní, ktorá by zrušila daňovú súťaž.
Daňová súťaž je užitočná, a preto by sme ju nemali rušiť. Napríklad aj z týchto dôvodov:
1. Zníženie neefektívnych výdavkov vládam umožní nakúpiť viac za rovnaké peniaze alebo môžu túto úsporu použiť na zníženie daňovej záťaže, a tým prilákať nových investorov a podporiť ekonomický rast a inovácie.
2. Aj podľa štúdie, ktorú si nechal vypracovať Európsky hospodársky a sociálny výbor, môže byť daňová súťaž prospešná: „Keď sadzby konvergovali pod úroveň 20 percent, narástol počet ekonomicky životaschopných investícií. Výsledkom bolo tiež viac pracovných miest a značné daňové príjmy z miezd a spotreby.“
Keďže sa predložená správa sústredí na politickú podporu daňovej harmonizácie namiesto efektívnejšej výmeny najlepších postupov a porovnávania efektívnosti daňových systémov, hlasoval som proti.

Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania (RC-B9-0482/2021, B9-0482/2021, B9-0483/2021, B9-0485/2021, B9-0488/2021, B9-0494/2021, B9-0496/2021)

07-10-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Navrhovatelia v správe vyzývajú Radu, aby ďalej posilňovala cielené hospodárske sankcie EÚ so zameraním sa na kľúčové bieloruské hospodárske odvetvia a verejné a súkromné spoločnosti podporujúce a financujúce Lukašenkov režim.
Lukašenkov režim sa za rok od volieb k lepšiemu nezmenil. Nemám teda dôvod meniť môj postoj k sankciám: Sú správne a dlhodobo pomôžu ľuďom v Bielorusku. Návrh som preto podporil.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg