Please fill this field
Eugen JURZYCA Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

OPINION European Union regulatory fitness and subsidiarity and proportionality -----– report on Better Law Making covering the years 2017, 2018 and 2019 EN

15-04-2021 IMCO_AD(2021)680764 PE680.764v02-00 IMCO
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Barbara THALER

Formovanie politiky digitálneho vzdelávania (A9-0042/2021 - Victor Negrescu)

25-03-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Parlament požaduje vytvoriť v EÚ systém porovnávania, monitorovania a vyhodnocovania politík digitálneho vzdelávania. Cieľom je zabezpečiť zdieľanie najlepších praktík v jednotlivých členských štátoch a tieto praktiky následne zverejňovať. Zároveň však požaduje zvýšiť rolu a viditeľnosť vzdelávania v Európskom semestri, v nástroji určenom na koordináciu rozpočtových a hospodárskych politík členských štátov. Podľa môjho názoru by Európsky semester nemal byť priestorom na stret záujmov jednotlivých odvetví (školstva, životného prostredia, zamestnancov či zamestnávateľov), pretože sa potom môže stať, že zničíme nástroj, ktorý má predovšetkým slúžiť na to, aby sme odkontrolovali finančnú stabilitu EÚ. Tento návrh som preto nepodporil. Hoci, samozrejme, vyhodnocovanie politík podporujem.

Dosah morského odpadu na rybolov (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud)

25-03-2021
Písomné vysvetlenia hlasovania

Parlament požaduje, aby členské štáty zlepšili odpadový systém a zriadili osobitný fond, ktorý bude určený na podporu zberu morského odpadu (plastov, strateného rybárskeho výstroja a pod.). Zároveň požaduje zriadiť fond na podporu obehového hospodárstva, ktorý by motivoval členské štáty vytvárať výrobné reťazce na recyklovaný výstroj šetrný k životnému prostrediu.
Tento návrh som nepodporil, pretože za lepšie riešenie v boji proti znečisťovaniu morských vôd považujem predraženie negatívnych externalít, teda odpadu, ktorý znečisťuje moria. Trhová ekonomika si následne nájde cesty, ako znížiť znečistenie čo najefektívnejšie. Čistejšie životné prostredie teda samozrejme podporujem. Ibaže efektívnejšie.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg