Eugen JURZYCA
Eugen JURZYCA

Európski konzervatívci a reformisti

Člen predsedníctva

Slovensko - Sloboda a Solidarita (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Eugen JURZYCA

Člen

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FISC
Podvýbor pre daňové otázky
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Náhradník

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Nedávne činnosti

Zriadenie politického programu Digitálne desaťročie do roku 2030 (rozprava)

24-11-2022 P9_CRE-PROV(2022)11-24(4-035-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Zmena nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027 (C9-0386/2022)

24-11-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Zmena nariadenia o viacročnom finančnom rámci umožní rozpočtové krytie úverov pre Ukrajinu. Táto technická úprava je súčasťou zámeru Komisie uvoľniť európsku finančnú pomoc Ukrajine v roku 2023 až do výšky 18 mld. eur. Keďže podporujem európsku politickú aj finančnú pomoc Ukrajine v jej obrane pred ruskou agresiou, hlasoval som za.

Zmena nariadenia (EÚ, Euratom) 2018/1046, pokiaľ ide o stanovenie diverzifikovanej stratégie financovania ako všeobecnej metódy vypožičiavania si prostriedkov (C9-0374/2022)

24-11-2022
Písomné vysvetlenia hlasovania

Návrh mení nariadenie o rozpočtových pravidlách tak, aby tzv. diverzifikovanú stratégiu financovania (využívanú napríklad pre financovanie NextGenerationEU) bolo možné použiť aj pri financovaní novozriadeného Nástroja makrofinančnej pomoci+ pre Ukrajinu. Keďže táto technická zmena môže prispieť k mobilizácii vyčlenených finančných prostriedkov za výhodnejších podmienok, hlasoval som za.

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. SOPHIE SCHOLL
05U038
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. SALVADOR DE MADARIAGA
G02034
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex