Please fill this field
Martin HOJSÍK Martin HOJSÍK
Martin HOJSÍK

skupina Renew Europe

Člen

Slovensko - Progresívne Slovensko (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Návrhy uznesení Martin HOJSÍK

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg