Please fill this field
Martin HOJSÍK Martin HOJSÍK
Martin HOJSÍK

skupina Renew Europe

Člen

Slovensko - Progresívne Slovensko (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Otázky na písomné zodpovedanie (vrátane odpovedí) Martin HOJSÍK

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Letecké pirátstvo a terorizmus sponzorované Bieloruským štátom

25-05-2021 E-002777/2021 Podpredseda (Podpredsedníčka) Komisie/vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM

Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg