Vladimír BILČÍK : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Výbor pre ústavné veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 

Kontakt