Vladimír BILČÍK
Vladimír BILČÍK

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Slovensko - Slovakia – Demokrati (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Vladimír BILČÍK

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec mediálnych služieb na vnútornom trhu (Európsky akt o slobode médií) a mení smernica 2010/13/EÚ

01-09-2023 LIBE_AD(2023)746757 PE746.757v03-00 LIBE
Ramona STRUGARIU

STANOVISKO k vykonávaniu spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky – výročná správa za rok 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736727 PE736.727v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

STANOVISKO o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2022

10-11-2022 AFCO_AD(2022)736728 PE736.728v02-00 AFCO
Victor NEGRESCU

STANOVISKO k vykonávaniu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky – výročná správa za rok 2021

11-11-2021 AFCO_AD(2021)699061 PE699.061v02-00 AFCO
Gerolf ANNEMANS

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

03-09-2021 LIBE_AD(2021)692898 PE692.898v07-00 LIBE
Patrick BREYER

STANOVISKO k vhodnosti právnych predpisov Európskej únie a subsidiarite a proporcionalite – správe o lepšej tvorbe právnych predpisov za roky 2017, 2018 a 2019

14-04-2021 AFCO_AD(2021)680882 PE680.882v02-00 AFCO
Gerolf ANNEMANS

STANOVISKO k zriadeniu mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva

11-09-2020 AFCO_AD(2020)654024 PE654.024v03-00 AFCO
Włodzimierz CIMOSZEWICZ

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00 AFCO
Pascal DURAND

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F136
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08048
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex