Tom BERENDSEN : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom 

Náhradník 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) 

Nedávne činnosti 

Kontakt