José Ramón BAUZÁ DÍAZ : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Kontakt