Please fill this field
Susanna CECCARDI Susanna CECCARDI
Susanna CECCARDI

Skupina Identita a demokracia

Členka

Taliansko - Lega (Taliansko)

Dátum narodenia : , Pisa

Domovská stránka Susanna CECCARDI

Členka

AFET
Výbor pre zahraničné veci
D-IL
Delegácia pre vzťahy s Izraelom
DASE
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Náhradníčka

DROI
Podvýbor pre ľudské práva
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg