Anna BONFRISCO : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zahraničné veci 
Výbor pre rozpočet 
Delegácia pre vzťahy s Izraelom 

Náhradníčka 

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom 

Kontakt