Please fill this field
Simona BALDASSARRE Simona BALDASSARRE
Simona BALDASSARRE

Skupina Identita a demokracia

Členka

Taliansko - Lega (Taliansko)

Dátum narodenia : , Giurdignano

Domovská stránka Simona BALDASSARRE

Členka

ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
D-MK
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko

Náhradníčka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
D-CN
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Nedávne činnosti

Consumers and airlines EN

12-05-2020 E-002897/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Management and processing of plastic waste EN

04-05-2020 E-002703/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg