Please fill this field
Massimiliano SMERIGLIO Massimiliano SMERIGLIO
Massimiliano SMERIGLIO

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Člen

Taliansko - Partito Democratico (Taliansko)

Dátum narodenia : , Roma

Domovská stránka Massimiliano SMERIGLIO

Predseda

D-MX
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko

Člen

CPDE
Konferencia predsedov delegácií
CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
PETI
Výbor pre petície
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
DAND
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva

Nedávne činnosti

SPRÁVA o účinných opatreniach na zvýšenie ekologickosti programov Erasmus+ a Kreatívna Európa a Európskeho zboru solidarity

22-07-2020 A9-0141/2020 PE648.431v02-00 CULT
Správy – v úlohe tieňového spravodajcu
Laurence FARRENG

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Podpredseda (Podpredsedníčka) Komisie/vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Otázky na písomné zodpovedanie

Kultúrna obnova Európy (rozprava) IT

10-07-2020 P9_CRE-REV(2020)07-10(3-046-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv
Massimiliano SMERIGLIO
Massimiliano SMERIGLIO

Na stránke EP NEWSHUB

#JacindaArden, premier neozelandese, è stata confermata con oltre il 50% dei consensi. Durante il suo primo governo ha vietato la vendita delle armi e promosso politiche di inclusione, promozione, educazione, sostegno alle donne. Un esempio concreto, una splendida realtà. https://t.co/IEHC5Dmks2 

Ho sottoscritto la proposta di candidatura al Nobel per la pace 2021 del contingente di 52 sanitari della brigata cubana Henry Reeve che nei mesi di febbraio e marzo scorsi ha affiancato i nostri medici dell'ospedale di Crema. Infinita stima e gratitudine, ve lo meritate davvero https://t.co/7tpqrX8lsO 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg