Eero HEINÄLUOMA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko 

Náhradník 

Výbor pre rozpočet 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 

Nedávne činnosti 

Kontakt