Eero HEINÄLUOMA : Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Kontakt