Please fill this field
Silvia MODIG Silvia MODIG
Silvia MODIG

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Fínsko - Vasemmistoliitto (Fínsko)

Dátum narodenia : , Helsingfors

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu Silvia MODIG

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a temporary derogation from certain provisions of Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council as regards the use of technologies by number-independent interpersonal communications service providers for the processing of personal and other data for the purpose of combatting child sexual abuse online EN

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

STANOVISKO k oznámeniu Komisie o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie

30-10-2020 FEMM_AD(2020)657285 PE657.285v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úverovom nástroji pre verejný sektor v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program InvestEU

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

STANOVISKO k vplyvu zmeny klímy na zraniteľné obyvateľstvo v rozvojových krajinách

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

STANOVISKO k preskúmaniu Fondu solidarity Európskej únie

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

STANOVISKO k správe o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg