Pietro BARTOLO : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Člen 

Výbor pre rybárstvo 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Delegácia pre vzťahy s Irakom 

Nedávne činnosti 

Kontakt