Please fill this field
Giuseppe MILAZZO Giuseppe MILAZZO
Giuseppe MILAZZO

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Taliansko - Forza Italia (Taliansko)

Dátum narodenia : , Palermo

Domovská stránka Giuseppe MILAZZO

Člen

TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
D-CL
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradník

AGRI
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PECH
Výbor pre rybárstvo
DMAS
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Refinancing of Autostrade per l'Italia’s debt EN

30-06-2020 E-003842/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Interport in Termini Imerese EN

02-06-2020 E-003303/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2020: Pomoc Grécku v reakcii na zvýšenie migračného tlaku – Okamžité opatrenia v súvislosti s epidémiou COVID-19 – Podpora na obnovu po zemetrasení v Albánsku – Iné úpravy IT

17-04-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Ho espresso il voto favorevole alla risoluzione del Parlamento europeo che consente di elargire dei fondi alla Grecia per fronteggiare le pressioni migratorie che, a causa del conflitto nella Siria nordorientale e dei tesi rapporti UE-Turchia, possono sfociare in una migrazione di massa verso il continente europeo. Pertanto, questi fondi hanno l'obiettivo di rafforzare e adeguare le strutture di vigilanza, agevolando le procedure di accoglienza presso le frontiere greco-bulgare. Inoltre, una somma pari a 100 milioni di euro è stata destinata all'Albania per sostenere la ricostruzione post-terremoto, avvenuto lo scorso 26 novembre 2019, di infrastrutture, case ed ospedali.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg