Jorge BUXADÉ VILLALBA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu vrátane Spoločných parlamentných výborov EÚ – Maroko, EÚ – Tunisko a EÚ – Alžírsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Náhradník 

Výbor pre právne veci 
Výbor pre ústavné veci 

Nedávne činnosti 

Kontakt