Please fill this field
Stasys JAKELIŪNAS Stasys JAKELIŪNAS
Stasys JAKELIŪNAS

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Člen

Litva - Independent (Litva)

Dátum narodenia : , Karaganda

Domovská stránka Stasys JAKELIŪNAS

Člen

ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
DEEA
Delegácia pre severnú spoluprácu a pre vzťahy so Švajčiarskom a Nórskom, pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Island a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)
DCAS
Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg