Please fill this field
Samira RAFAELA Samira RAFAELA
Samira RAFAELA

skupina Renew Europe

Členka

Holandsko - Democraten 66 (Holandsko)

Dátum narodenia : , ZOETERMEER

Domovská stránka Samira RAFAELA

Členka

INTA
Výbor pre medzinárodný obchod
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
D-CL
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Čile
DLAT
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

Náhradníčka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
DROI
Podvýbor pre ľudské práva
DCAR
Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
DMER
Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru

Nedávne činnosti

Measures against revenge porn and online violence EN

08-04-2020 E-002184/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg