Please fill this field
Grace O'SULLIVAN Grace O'SULLIVAN
Grace O'SULLIVAN

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

Členka

Írsko - Green Party (Írsko)

Dátum narodenia : , Waterford

Otázky na písomné zodpovedanie (vrátane odpovedí) Grace O'SULLIVAN

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Otázky pre ECB a otázky týkajúce sa SSM a SRM

Poslanci môžu položiť ECB otázky na písomné zodpovedanie a otázky týkajúce sa jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Tieto otázky sa najprv predkladajú predsedovi gestorského výboru. Články 140, 141, príloha III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg