Please fill this field
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Členka

Dánsko - Socialdemokratiet (Dánsko)

Dátum narodenia : , Koge

Domovská stránka Marianne VIND

Podpredsedníčka

DASE
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

Členka

EMPL
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Náhradníčka

TRAN
Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Nedávne činnosti

Nový VFR, vlastné zdroje a plán obnovy DA

15-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

. – De danske socialdemokrater står fast på, at en kommende flerårig finansiel ramme og genopretningsplan skal være både grøn og retfærdig. Samtidig skal finansieringen også være realistisk og ansvarlig. En kommende FFR eller genopretningsplan må ikke betyde, at enkelte lande er nødt til at skære i fx egen velfærd, fordi de skal finansiere et højere EU-budget. Derudover mener vi ikke, at fælles europæisk gældshæftelse er vejen ud af den nuværende økonomiske tilbagegang. De danske socialdemokrater stemte derfor imod beslutningsforslaget om den nye flerårige finansielle ramme, egne indtægter og genopretningsplanen, idet den både lægger op til en kraftig forhøjelse af det europæiske budget og indførelse af fælles europæiske obligationer. Det betyder imidlertid ikke, at forslaget er blottet for positive tiltag. I Socialdemokratiet støtter vi op om, at en kommende FFR og genopretningsplan skal prioritere den grønne omstilling og bygge på de traktatfæstede værdier. Samtidig ser vi positivt på idéen om en europæisk finansskat. Disse delelementer vil vi arbejde for bliver virkeliggjort i det endelige budget og i den endelige genopretningsplan.

Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) DA

14-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge. Vi glæder os over, at Parlamentet de sidste par år har vedtaget skærpede regler og mere kontrol, men mener ikke, at vi er i mål endnu. Det er afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, som ikke efterlader rum for forskellige fortolkninger på tværs af lande og politiske grupper. Kontrollen skal udføres af fagprofessionelle og eventuel fejlbrug af midlerne skal sanktioneres. Vi støtter ethvert konstruktivt og realistisk forslag, der kan bidrage til dette, men er bevidste om, at det er Præsidiet, der udformer reglerne, hvorfor vi ikke på forhånd kan lægge os fast på en bestemt model.
Vi mener, Parlamentet kun bør have ét hjemsted. Dette vurderes at kunne generere årlige besparelse på mere end 114 mio. EUR og reducere Parlamentets CO2-udledninger med 11-19.000 tons. Med velvilje fra alle medlemslande vil dette kunne opnås uden en traktatændring.
Vi mener, at Parlamentet skal sikre ordentlige arbejdsvilkår for alle dets ansatte og beklager de kedelige rapporter om forringelser for servicemedarbejdere, der er ansat via kontrahenter og underkontrahenter; vi opfordrer derfor til en udredning af forholdene for dette personale.

Absolutórium za rok 2018: ôsmy, deviaty, desiaty a jedenásty Európsky rozvojový fond (A9-0057/2020 - Michèle Rivasi) DA

14-05-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at Den Europæiske Union naturligvis har en forpligtelse til at sikre, at Den Europæiske Udviklingsfond ikke igangsætter projekter, der risikerer at involvere tvangsarbejde.
Vi er derfor opmærksomme på den sag, der netop er rejst af Foundation Human Rights for Eritreans omkring et støttet udviklingsprojekt i Eritrea med formodet brug af tvangsarbejde.
Den omtalte sag omhandler et byggeprojekt igangsat i 2019, hvori denne decharge omhandler det økonomiske regnskab for 2018. Vi ser med alvor på den verserende sag og følger den med henblik på fremtidige decharges.

Marianne VIND
Marianne VIND

Na stránke EP NEWSHUB

RT @JKrenchel: Appreciated that European Parliament Transport committe underlines importance of maritime transport for EU-UK partnership! Thanks @SoerenGade og @MarianneVind ⛴ #blaadk https://t.co/O7Yv6mB5r3 

Virkelig vigtig trepartsaftale👏 Når krisen presser på, så står arbejdsmarkedets parter sammen med Regeringen. Det er godt for lærlinge og dermed samfundet! Godt arbejde!👍👍 #arbejde #uddpol #dkpol https://t.co/3ac7CxbmGk 

I ly af #COVID19dk fortsætter Orbán hans kamp mod basale rettigheder. Sidste kapitel var at diskriminere seksuelle minoriteter og at sende parlamentet hjem på ubestemt tid. Det er en farlig tendens!👎 #RoL #RuleOfLaw #eudk @DSU_1920 https://t.co/kykyrkk7sU 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg