José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Výbor pre medzinárodný obchod 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Kontakt