Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

9. volebné obdobie Kateřina KONEČNÁ

Politické skupiny

  • 02-07-2019 / 17-12-2020 : Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice - Členka
  • 18-12-2020 ... : Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL - Členka

Národné strany

  • 02-07-2019 ... : Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Člen

  • 02-07-2019 ... : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
  • 02-07-2019 ... : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  • 02-07-2019 ... : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko
  • 02-07-2019 ... : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
  • 14-09-2020 ... : Osobitný výbor pre boj proti rakovine

Náhradníčka

  • 02-07-2019 ... : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  • 02-07-2019 ... : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Srbsko

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg