Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej zelenej ľavice

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Príspevky do plenárnych rozpráv Kateřina KONEČNÁ

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Farmaceutická stratégia pre Európu (rozprava) CS

26-11-2020 P9_CRE-PROV(2020)11-26(4-019-0000)

Odlesňovanie (rozprava) CS

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-183-0000)

Program práce EN

08-07-2020 P9_CRE-REV(2020)07-08(1-014-0000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg