Please fill this field
Kateřina KONEČNÁ Kateřina KONEČNÁ
Kateřina KONEČNÁ

Skupina ľavice v Európskom parlamente - GUE/NGL

Členka

Česko - Komunistická strana Čech a Moravy (Česko)

Dátum narodenia : , Nový Jičín

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu Kateřina KONEČNÁ

Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

SPRÁVA o nedostatku liekov – ako riešiť vznikajúci problém

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg