Adam BIELAN : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) 

Náhradník 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom 

Kontakt