András GYÜRK : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom 

Náhradník 

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Program Spravodlivosť (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Program Práva a hodnoty (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt