Please fill this field
Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Členka

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Monika BEŇOVÁ

Členka

BURO
Predsedníctvo Európskeho parlamentu
QUE
Kvestori
Oblasti zodpovednosti kvestorky:
  • Zariadenia pre poslancov v styčných úradoch EP
  • Vzťahy s politickými skupinami a nezaradenými poslancami vrátane styčných kancelárií Parlamentu
  • Externé služby v priestoroch Parlamentu (predajne, banky a poštové služby)
  • Iné dopravné služby na podporu mobility (bicykle a predplatné na vlaky)
  • Vzťahy so Súdnym dvorom vo veciach súvisiacich so zodpovednosťou kvestorov
  • Predsedníčka poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu
  • Členka Skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť
ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Nedávne činnosti

Energetická nezávislosť Európy a extrateritorialita práva USA

11-09-2020 O-000055/2020 Podpredseda (Podpredsedníčka) Komisie/vysoký predstaviteľ (vysoká predstaviteľka) Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
Otázky na ústne zodpovedanie

Potreba efektívnej digitálnej verejnej správy

16-07-2020 E-004252/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (A9-0124/2020 - José Gusmão)

10-07-2020
Písomné vysvetlenia hlasovania

Toto hlasovanie sa týka revízie usmernení pre zamestnanosť v EÚ. Celkovým cieľom je vytvoriť všeobecné zásady, ktoré by mali viesť k dodržiavaniu najvyšších sociálnych štandardov počas pandémie Covid-19 a po nej. Každé zamestnanie musí zabezpečiť spravodlivú mzdu a zabezpečiť primeranú životnú úroveň všetkým Európanom. V tejto súvislosti je dôležité zintenzívniť harmonizáciu minimálnej mzdy v EÚ. Je dôležité, aby finančná podpora na zotavenie z pandémie Covid-19 neskončila vo vreckách bohatých, ale naopak, mala by si nájsť cestu k pracujúcim ľuďom. Akýkoľvek krok k zlepšeniu finančného blahobytu občanov Únie je pozitívnym krokom.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg