Monika BEŇOVÁ Monika BEŇOVÁ
Monika BEŇOVÁ

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Členka

Slovensko - SMER-Sociálna demokracia (Slovensko)

Dátum narodenia : , Bratislava

Domovská stránka Monika BEŇOVÁ

Členka

BURO
Predsedníctvo Európskeho parlamentu
QUE
Kvestori
Oblasti zodpovednosti kvestorky:

  •   Zariadenia pre poslancov v styčných úradoch EP
  •   Vzťahy s politickými skupinami a nezaradenými poslancami vrátane styčných kancelárií Parlamentu
  •   Externé služby v priestoroch Parlamentu (predajne, banky a poštové služby)
  •   Vzťahy so Súdnym dvorom vo veciach súvisiacich so zodpovednosťou kvestorov
  •   Poradný výbor zaoberajúci sa sťažnosťami na obťažovanie poslancami Európskeho parlamentu, členka
  • Skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť, členka
ENVI
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Náhradníčka

IMCO
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
FEMM
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Nedávne činnosti

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on energy efficiency (recast) EN

05-05-2022 ENVI_AD(2022)703269 PE703.269v03-00 ENVI
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Eleonora EVI

Stanovisko k usmerneniam pre rozpočet na rok 2023 – oddiel III

17-02-2022 ENVI_AL(2022)704692 PE704.692v01-00 ENVI
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Pascal CANFIN

Neplatené stáže v inštitúciách EÚ

13-02-2022 E-000636/2022 Rada
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
11G130
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12047
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex