Sergej KOZLÍK : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen
 • 20-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 19-03-2014 : Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko (Slovensko)
 • 20-03-2014 / 30-06-2014 : Strana Demokratického Slovenska (Slovensko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 12-05-2011 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 13-05-2011 / 25-10-2011 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 26-10-2011 / 06-11-2011 : Výbor pre rozvoj
 • 07-11-2011 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020  
- BUDG_AD(2012)487806 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov  
- BUDG_AD(2010)439453 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy  
- BUDG_AD(2010)439452 -  
-
BUDG 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ochrane spotrebiteľov využívajúcich finančné služby pred úžerníctvom  
- P7_DCL(2013)0017 - Premlčané  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 78 - 08-01-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít