Anna ZÁBORSKÁ : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ 

Členka 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Nedávne činnosti 

Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (A8-0029/2019 - Daniel Dalton)  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt