Anne SANDER : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky 
Delegácia pre vzťahy s Japonskom 

Náhradníčka 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Andského spoločenstva 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Anne SANDER  
Anne SANDER 

Na stránke EP NEWSHUB

  • Construire des ponts comme celui que nous avons inauguré hier avec les Maires de #Gambsheim et de #Rheinau, pour rapprocher les Européens. L’amitié franco-allemande célébrée à l’occasion d’une grande fête sur le Rhin https://t.co/wV6ifkYOxO 

    Zverejnené:  
    na twitter 

Kontakt