Lívia JÁRÓKA : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

PE  
Európsky parlament 

Povinnosti ako podpredsedníčka: 

  • Skupina pre audity, predsedníčka
  • Prístup k dokumentom
  • PS pre budovy, dopravu a zelený Parlament, členka
  • Skupina na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť a rozmanitosť, členka
  • Kancelária Ceny európskeho občana, členka
  • Nahrádza predsedu pre západný Balkán

Členka 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 

Náhradníčka 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 

Nedávne činnosti 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt