Please fill this field
Lívia JÁRÓKA Lívia JÁRÓKA
Lívia JÁRÓKA

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka

Maďarsko - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Maďarsko)

Dátum narodenia : , Tata

Stanoviská – v úlohe spravodajcu Lívia JÁRÓKA

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k správe o vykonávaní národných stratégií integrácie Rómov: boj proti negatívnym postojom voči ľuďom s rómskym pôvodom v Európe

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg