Kinga GÁL : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Členka 

Podvýbor pre ľudské práva 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) HU  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt