Please fill this field
Peter ŠŤASTNÝ Peter ŠŤASTNÝ
Peter ŠŤASTNÝ
Slovensko

Dátum narodenia : , Bratislava

7. volebné obdobie Peter ŠŤASTNÝ

Politické skupiny

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovensko)

Podpredseda

 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

Člen

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 16-06-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu

Náhradník

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre rozpočet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí

all-activities

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev EN

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4-255-000)

Situácia v Severnej Kórey EN

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4-271-000)

Európske podnikateľské strediská v Ázii (rozprava) EN

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(4-017-000)

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely

06-09-2013 INTA_AD(2013)514779 PE514.779v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

STANOVISKO k mandátu na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2014

29-05-2013 INTA_AD(2013)506365 PE506.365v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013 – všetky oddiely

05-09-2012 INTA_AD(2012)492610 PE492.610v02-00 INTA
Peter ŠŤASTNÝ

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE o vyhlásení Európskeho dňa starostov

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Premlčané
Oldřich VLASÁK Sir Graham WATSON Anna ZÁBORSKÁ Lambert van NISTELROOIJ Peter ŠŤASTNÝ Vladimír MAŇKA Manfred WEBER Jan OLBRYCHT Roberts ZĪLE Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Peter SIMON
Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 39 - 17-04-2014

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.