Please fill this field
Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Nemecko - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemecko)

Dátum narodenia : , München

Domovská stránka Christian EHLER

Člen

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník

CULT
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
D-IL
Delegácia pre vzťahy s Izraelom
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte (prepracované znenie)

09-06-2020 CULT_AD(2020)644884 PE644.884v02-00 CULT
Stanoviská – v úlohe spravodajcu
Christian EHLER

STANOVISKO o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) na roky 2021 – 2027: Stimulácia inovačného talentu a inovačnej kapacity Európy

09-06-2020 CULT_AD(2020)644924 PE644.924v02-00 CULT
Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu
Vlad-Marius BOTOŞ

Support for cinemas in light of the COVID-19 crisis EN

12-05-2020 E-002928/2020 Komisia
Otázky na písomné zodpovedanie

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg