Laima Liucija ANDRIKIENĖ : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom 

Členka 

Výbor pre medzinárodný obchod 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

Náhradníčka 

Výbor pre zahraničné veci 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 
Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Nedávne činnosti 

Európska pohraničná a pobrežná stráž (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt