Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Španielsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-09-2004 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15-09-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o vonkajšom rozmere boja proti medzinárodnému terorizmu  
- LIBE_AD(2006)378853 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k Bezpečnostnému výskumu: ďalšie fázy  
- LIBE_AD(2005)355547 -  
-
LIBE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.