Please fill this field
Aldo PATRICIELLO Aldo PATRICIELLO
Aldo PATRICIELLO

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Taliansko - Forza Italia (Taliansko)

Dátum narodenia : , Venafro

6. volebné obdobie Aldo PATRICIELLO

Politické skupiny

 • 08-05-2006 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany

 • 08-05-2006 / 10-06-2008 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Taliansko)
 • 11-06-2008 / 13-07-2009 : Forza Italia (Taliansko)

Podpredseda

 • 25-06-2008 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Člen

 • 01-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 12-06-2006 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 12-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 24-06-2008 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Náhradník

 • 06-06-2006 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 06-06-2006 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)

all-activities

Návrhy uznesení

Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky

Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017)

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o Huntingtonovej chorobe

12-03-2007 P6_DCL(2007)0027 Premlčané
Aldo PATRICIELLO
Dátum začatia : 12-03-2007
Platné do : 12-06-2007
Počet signatárov : 47 - 12-06-2007

Písomné vyhlásenie o zrušení obmedzeného počtu študijných miest na univerzitných fakultách

11-10-2006 P6_DCL(2006)0069 Premlčané
Aldo PATRICIELLO
Dátum začatia : 11-10-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatárov : 11 - 19-01-2007

Prezenčná listina

Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg