Please fill this field
Kati PIRI Kati PIRI
Kati PIRI
Holandsko

Dátum narodenia : , Celldömölk (HU)

9. volebné obdobie Kati PIRI

Politické skupiny

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Podpredsedníčka

Národné strany

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Partij van de Arbeid (Holandsko)

Člen

  • 02-07-2019 / 15-07-2019 : Výbor pre právne veci
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Výbor pre zahraničné veci
  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko
  • 14-09-2020 / 30-03-2021 : Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií

Náhradníčka

  • 02-07-2019 / 30-03-2021 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
  • 08-07-2019 / 30-03-2021 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Hlavné parlamentné činnosti

Príspevky do plenárnych rozpráv

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu

Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení

Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie

Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti

Písomné vysvetlenia hlasovania

Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Špecifické opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 NL

17-04-2020

Europa heeft te maken met een gezondheidscrisis van ongekende omvang. Het is nog lastig in te schatten hoe lang deze crisis gaat duren en hoe het virus zich verder verspreidt. We leven allemaal in tijden van grote onzekerheid. De gevolgen zullen in ieder geval desastreus zijn, zowel voor de volksgezondheid als voor de economie. Lidstaten hebben daarom op korte termijn behoefte aan liquide middelen, om medische producten, krediet voor het midden- en kleinbedrijf en maatregelen op de arbeidsmarkt te kunnen financieren.
Door CRII+ kunnen lidstaten hun cohesiefondsen voor deze doeleinden inzetten. Hiervoor is een hoge mate van flexibiliteit in de bestedingsvoorwaarden nodig. Lidstaten mogen (tijdelijk in verband met de coronacrisis) volledige medefinanciering aanvragen en schuiven met geld tussen de verschillende fondsen en regio’s. Hierdoor kunnen lidstaten het geld op korte termijn gericht inzetten in de gebieden die het hardst zijn getroffen door het virus.

Koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom NL

17-04-2020

. – Zonder internationale samenwerking is het onmogelijk de huidige crisis het hoofd te bieden. Op ons initiatief is daarom in deze resolutie een sterke externe en mensenrechtencomponent opgenomen.
De rol van multilaterale organisaties in deze crisis moet worden versterkt. Daarbij gaat speciale aandacht naar de WHO. Onze politieke en financiële steun voor zowel medische als sociaal-economische VN-initiatieven is nodig om de ineenstorting van fragiele staten te voorkomen. De EU Global Response vormt daarvoor een hoopgevend begin. Wij blijven solidair met onze naaste partners in de Westelijke Balkan, onze zuidelijke en oostelijke buren en partners in Afrika en Latijns-Amerika.
Deze crisis wordt misbruikt door autoritaire leiders om verdeeldheid te zaaien in de EU. Landen als Rusland en China verspreiden actief nepnieuws en complottheorieën. Dit moet acuut worden bestreden, zowel door verspreiding via socialemediakanalen tegen te gaan als door deze landen er rechtstreeks op aan te spreken. Noodmaatregelen in derde landen mogen niet leiden tot mensenrechtenschendingen of schending van internationaal recht. Politieke gevangenen moeten worden vrijgelaten. Kandidaat-lidstaten dragen hierin een speciale verantwoordelijkheid.
Inwoners van overvolle vluchtelingenkampen kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand houden. Daarom roepen we op tot onmiddellijke evacuatie van kwetsbare vluchtelingen op Griekse eilanden. Zij moeten eerlijk verdeeld worden over de EU-lidstaten.

Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva: spoločné pravidlá NL

26-03-2020

Europese luchthavens voorspellen een verlies van 67 miljoen passagiers in het eerste kwartaal van 2020 door de coronacrisis. En toch moeten zogenaamde “spookvluchten” zonder passagiers vliegen vanwege de toewijzing van slots op luchthavens (jaarlijks) en de daarbij behorende verplichting dat 80 % gevlogen moet worden op deze route. Deze verplichting heeft ten tijde van de coronacrisis catastrofale gevolgen voor het milieu en voor de luchtvaartmaatschappijen. Dit moeten wij in Europa voorkomen! Er moet dus een tijdelijke uitzondering mogelijk gemaakt worden zodat luchtvaartmaatschappijen geen lege vluchten meer hoeven te laten vliegen. De crisis zal nog minstens tot het einde van het zomerseizoen voelbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Daarom steunt de PvdA het voorstel voor een tijdelijke uitzondering van de slotsregeling tot met 24 oktober 2020.

Otázky na písomné zodpovedanie

Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia

Originál podpísaného/datovaného vyhlásenia v archíve Európskeho parlamentu.