Elisabeth MORIN-CHARTIER : Domovská stránka 

Členka 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
QUE  
Kvestori 

Oblasti zodpovednosti kvestorky: 

 • Individuálne žiadosti o vyplatenie parlamentných príspevkov a hradenie výdavkov (konkrétne články 5, 6, 17, 31, 67 a 72 vykonávacích pravidiel k štatútu poslancov Európskeho parlamentu – IMMS)
 • Pomoc poslancom so zdravotným postihnutím (článok 30 IMMS)
 • Výnimky týkajúce sa počtu a veku stážistov
 • Reštaurácie a bary poslancov a využívanie iných stravovacích služieb
 • Vzťahy s vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi na troch pracoviskách Parlamentu
 • Členka pracovnej skupiny Predsedníctva pre budovy, dopravu a zelený Parlament
 • Členka poradného výboru zaoberajúceho sa sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov na obťažovanie poslancami európskeho parlamentu a prevenciou obťažovania na pracovisku* (* Vymenovaná predsedom)
 • Zmierovateľka podľa článku 23 vykonávacích opatrení štatútu akreditovaných parlamentných asistentov* (* Vymenovaná predsedom)
 • Mediátor Európskeho parlamentu pre oblasť medzinárodných únosov detí rodičmi
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Náhradníčka 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie 
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými 

Nedávne činnosti 

Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 
Podpora využívania rastových trhov MSP (A8-0437/2018 - Anne Sander) FR  
 
Písomné vysvetlenia hlasovania 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  13E169
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12089
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  Parlement européen
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 13E169
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: