Theodor Dumitru STOLOJAN : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradník 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou 

Nedávne činnosti 

Kontakt