Iuliu WINKLER : Domovská stránka 

Podpredseda 

Výbor pre medzinárodný obchod 

Člen 

Delegácia pre vzťahy s Indiou 

Náhradník 

Výbor pre regionálny rozvoj 
Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou 

Nedávne činnosti 

Kontakt