Othmar KARAS
Othmar KARAS

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen

Rakúsko - Österreichische Volkspartei (Rakúsko)

Dátum narodenia : , Ybbs an der Donau

Domovská stránka Othmar KARAS

Podpredseda

PE
Európsky parlament
Povinnosti ako podpredseda:

 •    Vzťahy s národnými parlamentmi, primárna zodpovednosť (s podpredsedníčkou Charanzovou)
 •    Parlamentná demokracia a moderný parlamentarizmus
 •    Vykonávanie článku 17 ZFEÚ
 •    Informačná politika a tlač vrátane styčných kancelárií Európskeho parlamentu (EPLO) (s podpredsedníčkou Barleyovou)
 •    Deň Európy (s podpredsedníčkou Piciernovou)
 •    Výskumné služby a knižnica poslancov (EPRS) (spolu s podpredsedom Šimečkom)
 •    PS pre informačnú a komunikačnú politiku, predseda
 •    Zastupuje predsedníčku vo vzťahoch s krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO)
 • Zastupuje predsedníčku vo vzťahoch s Afrikou a Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) (s podpredsedom Angelom)
 •    Zastupuje predsedníčku vo vzťahoch so Svetovou bankou a Medzinárodným menovým fondom (MMF), sekundárna zodpovednosť (spolu s podpredsedom Silvom Pereirom)
 •    Zastupuje predsedníčku vo vzťahoch s multilaterálnymi orgánmi (bezpečnosť) vrátane Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), sekundárna zodpovednosť (spolu s podpredsedníčkou Piciernovou)

Podpredseda

FISC
Podvýbor pre daňové otázky
Povinnosti ako podpredseda:

Člen

BURO
Predsedníctvo Európskeho parlamentu
ECON
Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradník

ITRE
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
AFCO
Výbor pre ústavné veci
DPAL
Delegácia pre vzťahy s Palestínou
D-US
Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
DASE
Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
DACP
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
DMED
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Nedávne činnosti

Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku) (ďalší postup) DE

22-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-22(3-006-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Zmena programu rokovania DE

22-11-2023 P9_CRE-PROV(2023)11-22(3-008-0000)
Príspevky do plenárnych rozpráv

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
06E202
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T12023
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex