Angelika NIEBLER : Životopis 

Pôvodné znenie : DE 

Životopis (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslankyňa)  
Aktualizované: 29/04/2016 

Vzdelanie (tituly a diplomy) 

 • 1973-1982 : Thomas-Mann-Gymnasium Mníchov
 • 1982-1987 : štúdium práva v Mníchove a Ženeve
 • 1988 : 1. štátna skúška v odbore právo
 • 1991 : 2. štátna skúška v odbore právo
 • 1992 : doktorát z práva (Dr. jur.)

Pracovné skúsenosti 

 • 1991-... : právnička

Politické skúsenosti 

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu  
 • 1995-... : členka krajského predsedníctva CSU v Hornom Bavorsku
 • 1996-... : členka okresného predsedníctva CSU pre okres Edesberg (1996 – 2011: kooptovaná členka; 2011 – 2015: predsedníčka okresnej organizácie; od roku 2015: kooptovaná členka)
 • 1999-... : členka krajinského predsedníctva Únie žien v Bavorsku (1999 – 2009: rodená členka; od roku 2009: predsedníčka krajinskej organizácie)
 • 2009-... : členka predsedníctva CSU
 • 2009-... : kooptovaná členka prezídia CSU
 • 2015-... : podpredsedníčka CSU
Funkcie v orgánoch miestnej samosprávy  
 • 1996-... : členka okresného snemu krajinského okresu Ebergsberg
Funkcie v inštitúciách EÚ  
 • 1999-... : poslankyňa Európskeho parlamentu

Ostatné činnosti 

 • 2000-... : členka televíznej rady pre ZDF (druhý program nemeckej televízie)
 • 2002-... : členka rady Nadácie Alfonsa Goppela
 • 2005-... : členka kuratória Technickej univerzity v Mníchove
 • 2008-... : členka predsedníctva poradnej hospodárskej rady Únie
 • 2014-... : členka predsedníctva Nadácie Hannsa Seidela
 • 2014-... : členka senátu Spoločnosti Maxa Plancka na podporu vied
 • 2014-... : podpredsedníčka rady Nadácie pre vedu a politiku (SWP)

Čestné vyznamenania a ocenenia 

 • 2008 – Európska medaila slobodného štátu Bavorsko
 • 2011 – Bavorská strieborná ústavná medaila
 • 2011 – Bavorský rad za zásluhy

Kontakt