Angelika NIEBLER : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 02-04-2000 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 03-04-2000 / 07-03-2002 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka predsedníctva
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Nemecko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s Južnou Afrikou
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre priemysel, zahraničný obchod, výskum a energetiku
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s Južnou Afrikou

Náhradníčka 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on a regulatory framework for radio spectrum policy in the European Community - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0232/2001 -  
-
ITRE 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Kontakt